Management

Verantwoordelijkheid nemen en dragen is een complexe en ook vaak een eenzame job. Van een manager wordt verwacht dat hij op alle management terreinen een objectieve, haast wetenschappelijke oplossing in huis heeft en dat hij snel kan beslissen. Hij wordt betaald om het beter te weten. Maar een manager is natuurlijk ook maar een mens die briljant kan zijn in één aspect van zijn job maar onzeker over een ander. Eén van de basisproblemen van elke manager is de volledige dimensie van zijn taak te vatten.

Waar haalt iemand die tot manager wordt gepromoveerd, 1 2 3 de kennis vandaan om snel en juist te beslissen? Dit beseffen en de knelpunten met behulp van professionele begeleiding is de kracht van een échte topmanager. Hiervoor heeft hij behoefte aan eenvoudige, praktische modellen en werkmethodes die hem helpen zijn taak efficiënt en met succes te vervullen.

Youri heeft een uniek en sterk managementmodel ontwikkeld dat het mogelijk maakt om aan iedere (ook de beginnende) manager op een praktische en eenvoudige manier zichtbaar te maken wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn en hoe hij of zij hier succesvol mee kan omgaan. Het team van Youri heeft zoveel praktijkervaring, dat de trainers op nagenoeg elk niveau competenties kunnen bijschaven.

Meer..