Management

Enkele managementgebieden waarin Youri succesvolle trajecten heeft doorlopen zijn:

• Resultaten bereiken door methodisch te werken via plan-do-check-act
Leadership skills
Change management: Het introduceren en begeleiden van veranderingsprocessen
HRM en People management: Resultaten bereiken met medewerkers
Teambuilding
Strategisch management: Van missie en visie tot implementatie, opstellen en opvolgen van een businessplan, balanced score card, inzet moderne media.
Time & priority management: Efficiënt tijdsbeheer en algemene planning in een team
Financieel management: Beslissingen nemen op basis van cijfers
Selfmanagement voor managers
Personal coaching van managers
Situationeel leidinggeven en coachen
• Omgaan met persoonlijke stijlen, sociale stijlen, typologiën in teams

Deze trainingen worden zowel gegeven aan teams als aan individuele managers.
We werken trajecten uit voor zowel de midden- als hogere managementfuncties.