Strategic management

Waar wil u staan binnen 3, 5 en 8 jaar? Wat is daarvan de impact op uw activiteiten van het lopende en komende jaar? Hoe ontwikkel ik een visie? Mag ik als middle manager zelf een visie ontplooien? Wat wordt hier eigenlijk van mij verwacht? Wat is het verschil tussen een visie en een missie? En wat is dan een strategie?

Al deze elementen spelen een grote rol in het kunnen mobiliseren van een team. Succesvolle bedrijven hebben een duidelijke missie, maar ook visie (al staat die niet altijd op papier).

Door middel van een unieke aanpak kunnen wij u helpen om ‘top down’, via een cascade, een bedrijfvisie te ontwikkelen en die vervolgens begrijpelijk te maken voor iedere medewerker in de organisatie.
Hierbij hanteren we de volgende stappen:

• Formuleren van de missie en visie van uw bedrijf
• Deze missie en visie vertalen naar elk onderdeel of elke afdeling
• De missie en visie vertalen naar duidelijke waarden en gedragsnormen voor elke functie
• Het opleidingsplan per functie afstemmen op de verwachte gedragsnormen
• Merkontwikkeling (“branding”) door de hele organisatie toepassen
• Leren werken met een afgeleide visie en missie per afdeling
• Leren dit om te zetten in een ondernemingsplan tot op afdelingsniveau
• Leren dit om te zetten tot een individueel actieplan tot op functieniveau