Consulting


Welke drivers bepalen uw succes en in hoeverre heeft u die drivers onder controle?

Resultaten zijn het gevolg van een mix van motivatie, processen en competenties. Onze methodiek helpt u om een heldere kijk te krijgen op de oorzaken van uw huidige resultaten om vervolgens u te helpen om de juiste knoppen te vinden om uw resultaten te verbeteren.

Ook change management en mergers & acquisitions hebben een grote impact op uw huidige en toekomstige organisatie. Youri kan u hierin adviseren en begeleiden.

In een aantal gevallen is een korte interventie van Youri voldoende, waardoor wij ook alleen adviserend kunnen optreden. Het kan immers zijn dat u voldoende hebt aan een analyse van het probleem, een bevestiging van uw vaststellingen of een voorstel van oplossing.

Onze klanten waarderen - naast onze coaching - met name onze rake adviezen op het vlak van sales, marketing, organisatie en kwaliteit.