Coaching

Het belangrijkste leermoment is niet de training die iemand volgt - de kennisoverdracht - maar de periode die volgt op de training. In hoeverre krijgt en neemt de trainee dan de kans om de aangeleerde technieken ook effectief toe te passen in praktijk? En krijgt hij of zij dan ook directe, objectieve feedback over de manier waarop de leerstof naar de praktijk wordt omgezet?

Als specialist in coaching-technieken speelt Youri ook in deze fase een belangrijke rol. Dit zowel in de individuele begeleiding van managers, als in de field-coaching, waarbij we samen met de verkopers 'op pad' gaan of desk- of phone-coaching, waarbij we gebruik maken van interne en externe gegevens of van de telefoon.

Bovendien leert Youri uw eigen managers om te coachen en kunnen we ze daarbij begeleiden. Graag tonen wij u hoe effectief wij hierbij tewerk gaan en vertellen u enkele interessante cases.

Coaching van verkopers en salesmanagers
Personal coaching van middelmanagers en directieleden